Główny specjalista

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72618

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w komisjach przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, w celu zapewnienia prawidłowości w funkcjonowaniu i wykonywaniu powierzonych przez kierownika zamawiającego zadań
 • Prowadzi i koordynuje sprawy związane z przygotowywaniem i weryfikacją całości dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w celu prawidłowego i rzetelnego jej przygotowania
 • Nadzoruje obieg umów cywilnoprawnych zawieranych przez urząd, w celu prawidłowego wydatkowania środków publicznych
 • Opiniuje dokumenty finansowo-księgowe w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
 • Udziela wyjaśnień i odpowiedzi w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w urzędzie
 • Współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej, w szczególności w zakresie postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego
 • Sporządza we współpracy z komórkami organizacyjnymi, roczny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń do ustawy
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks cywilny
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność
 • Komunikatywność
 • Rzetelność

Podobne oferty pracy

Pracownik Administracyjny w Dziale Zamówień Publicznych

Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej z płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od prawie 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego część jest z nami od samego początku istnienia firmy! W ofercie...

Firma: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2021-01-14

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-04

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy