Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72532

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- praca w terenie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni. Inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Przeprowadza wstępne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób przyjmowanych do pracy w Ministerstwie oraz organizuje okresowe szkolenia z zakresu BHP dla pracowników Ministerstwa, a także inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Ustala przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników Ministerstwa, sporządza właściwą dokumentację powypadkową, prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty z nimi związane.
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
 • Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, zarządzeń) i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników.
 • Opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy lub inne wyższe i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • Znajomość przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Kodeksu pracy, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Asertywność, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z pierwszej pomocy

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca samodzielna administracyjno - biurowa, · praca w siedzibie urzędu i poza nim - krajowe delegacje służbowe, · prowadzenie i...

Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-18

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-01-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy