Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72563

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy w tym dyżury

 • Praca pod presją czasu

 • Praca przy kilku projektach jednocześnie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • wytwarza oprogramowanie w technologii HCL Domino (dawniej IBM Domino i Lotus Domino) dla potrzeb organizacji
 • uczestniczy w pracach projektowych i wytwórczych związanych z wprowadzaniem nowych systemów informatycznych lub rozbudową istniejących w technologii HCL Domino, w tym: projektuje architekturę systemu, projektuje interfejs graficzny systemu, wytwarza oprogramowanie, przeprowadza testy i odbiera wprowadzane rozwiązania
 • wdraża wytworzone w technologii HCL Domino systemy informatyczne dla potrzeb organizacji w zakresie: planowania przedsięwzięcia, konfiguracji warstwy aplikacji, wytwarzania oprogramowania, dokumentacji eksploatacyjnej oraz wsparcia użytkowników
 • zapewnienia dostępność i niezawodność działania wdrożonych systemów informatycznych, w tym: administruje systemami w warstwie aplikacji (m.in. zapewniania jakości danych, zarządzanie uprawnieniami, etc.), na bieżąco wspiera użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, koordynuje i monitoruje zewnętrzne usługi serwisowe, obsługuje błędy/ nieprawidłowości systemów IT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie programowania systemów teleinformatycznych w technologii HCL Domino,
w zakresie projektowania, analizy oraz wdrażania systemów teleinformatycznych,
w zakresie administrowania systemami informatycznymi
 • umiejętność tworzenia systemów teleinformatycznych w środowisku Notes & Domino (technologii HCL Domino)
 • znajomość metod i narzędzi wspierających przeprowadzanie prac analitycznych, projektowych oraz testów narzędzi informatycznych
 • znajomość języka SQL oraz baz danych
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metodyk zarządzania projektami
 • znajomość JavaScript, technologii AJAX
 • umiejętność tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2021-01-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy