Główny specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72449

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • oblicza i odprowadza dochody GUM do Ministerstwa Finansów
 • prowadzi rejestr sprzedaży VAT, sporządza comiesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług oraz informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrz wspólnotowych dostaw/nabycia towarów, sporządza przelewy podatku do urzędu skarbowego
 • kontroluje pod względem formalno-rachunkowym oraz dekretuje wszystkie dokumenty księgowe na właściwe rodzaje i paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • księguje dowody księgowe na kontach syntetycznych i analitycznych
 • uzgadnia zapisy na kontach syntetycznych i analitycznych
 • codziennie rozlicza wpłaty dokonane przez kontrahentów Urzędu i kontaktuje się z nimi
 • wystawia i ewidencjonuje noty odsetkowe
 • bierze udział w doskonaleniu procedur oraz przedstawia propozycje modyfikacji już istniejących, opiniuje projekty ustaw, rozporządzeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w księgowości
 • dobra znajomość ustaw: o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych, Prawo o miarach
 • umiejętność obsługi programu finansowo - księgowego
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach budżetowych
 • umiejętność obsługi bankowości elektronicznej
 • umiejętność księgowania na kontach
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excela
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu księgowości, sprawozdawczości, prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi bankowości elektronicznej NBP
 • umiejętność obsługi systemu finansowo-księgowego QUORUM F-K
 • umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie częste wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2021-01-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy