Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72234

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowuje metodologię badania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych przedsiębiorstw oraz badania środków trwałych i nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw, współpracuje w przygotowywaniu rocznego badania bilansu i rachunku zysków i strat przedsiębiorstw niefinansowych, wnioskuje w zakresie dostosowania badań do zmian zachodzących w otoczeniu prawno-ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w celu uzyskania terminowo wysokiej jakości wyników w tym obszarze badawczym,
 • Analizuje wyniki kwartalnego badania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych przedsiębiorstw oraz badania środków trwałych i nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw, współpracuje w analizie rocznego badania bilansu i rachunku zysków i strat przedsiębiorstw niefinansowych, współpracuje w przygotowaniu koncepcji i opracowaniu zestawu tablic z wynikami badania, opracowaniu informacji wynikowych oraz analiz krótkookresowych i rocznych, w celu upowszechniania porównywalnych i spójnych wyników badania, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej,
 • Współpracuje w pracach związanych z pozyskaniem i wykorzystaniem danych gromadzonych w ramach systemów informacyjnych administracji publicznej, w tym w zakresie badania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych przedsiębiorstw oraz badania środków trwałych i nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw, a także w odpowiednich pracach rozwojowych, w celu dostarczenia kompleksowych danych o badanych zjawiskach,
 • Współpracuje w pracach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dziedzinowej Bazy Wiedzy Przedsiębiorstwa Niefinansowe, w tym przy wdrażaniu kolejnych modułów i bloków DBW Przedsiębiorstwa Niefinansowe, dbając o spójność i porównywalność prezentacji danych, w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do wysokiej jakości danych statystycznych,
 • Współpracuje w pracach prowadzonych w wydziale w zakresie pozostałych badań, opracowuje i aktualizuje dane publikowane przez wydział w publikacjach GUS (w tym takich jak Biuletyn Statystyczny, publikacja internetowa – wskaźniki makroekonomiczne), w celu terminowej i efektywnej realizacji zadań oraz zapewnienia odpowiedniej jakości danych na potrzeby odbiorców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zasad metodologicznych z zakresu badań przedsiębiorstw niefinansowych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw lub statystyki
 • Wiedza z zakresu rachunkowości i funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Znajomość jednego ze specjalistycznych programów komputerowych (np. SAS, SQL, Statistica)

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjny

obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-12-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy