Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 71876

Warunki pracy


 • praca biurowa przy użyciu komputera, drukarki, skanera,

 • różnorodność prowadzonych równolegle zadań,

 • praca w zespole,

 • praca pod presją czasu

Zakres zadań

 • Opracowywanie, weryfikacja i analiza dokumentów finansowo księgowych, zestawień finansowych, sprawozdań, dekretacja i ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym
 • Przygotowywanie przelewów i płatności, obsługa i kontrola ksiąg rachunkowych i wyciągów bankowych, uzgadnianie kont, koordynowanie płatności
 • Nadzór nad pobieraniem i windykacją opłat za usługi świadczone przez jednostkę
 • Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych – miesięcznych, kwartalnych i rocznych, stanowiących źródło informacji do analiz finansowych
 • Sporządzanie wyciągów bankowych ze wszystkich kont GIORiN – dochodów, wydatków, środków niewygasających, sum depozytowych i ZFŚS
 • Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz systemu bankowości elektronicznej NBE
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczania inwentaryzacji
 • Udział w przygotowywaniu projektu budżetu jednostki i miesięcznych harmonogramów wydatków
 • Opracowywanie analiz finansowych na potrzeby kierownictwa GIORiN
 • Zastępowanie głównego księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość przepisów o rachunkowości oraz o finansach publicznych
 • Kreatywność, umiejętność poszukiwania najlepszych rozwiązań w finansowaniu jednostki
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku
 • Komunikatywność, systematyczność, dokładność
 • Zdolności obsługi systemów księgowych, TREZOR, NBE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego: poziom komunikatywny
 • Znajomość przepisów finansowych dotyczących płac, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Data dodania: 2020-12-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy