Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70741

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Analizuje i opiniuje krajowe i unijne akty normatywne oraz programy rządowe w obszarze respektowania zasady równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji
 • ­Analizuje, opiniuje i monitoruje rozwiązania prawne oraz realizację zasady równego traktowania w krajowych dokumentach i aktach prawnych pod kątem zobowiązań i zaleceń organizacji międzynarodowych, w tym inicjowanie i prowadzenie procesu legislacyjnego
 • ­Opracowuje rozwiązania systemowe, organizacyjne i interpretacyjne dotyczące polityki równego traktowania
 • ­Opracowuje, koordynuje oraz monitoruje realizację rządowych programów i projektów dotyczących problematyki równego traktowania
 • ­Przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w zakresie zasady równego traktowania oraz prowadzi proces legislacyjny w zakresie projektów aktów prawnych, przygotowuje wystąpienia do właściwych organów z wnioskiem o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • ­Rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Biura i Pełnomocnika oraz przygotowuje projekty interwencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w indywidualnych sprawach
 • ­Bierze udział w pracach zespołów międzyresortowych, grup i komitetów krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką równego traktowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie opiniowania aktów prawnych
 • ­Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • ­Znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym tematyki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym w szczególności prawa międzynarodowego, karnego, administracyjnego, cywilnego
 • Znajomość tematyki oraz trendów dotyczących zapewnienia równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce i na świecie
 • ­Znajomość dokumentów strategicznych i programowych dotyczących tematyki równego traktowania
 • ­Znajomość sektora organizacji pozarządowych podejmujących tematykę równego traktowania
 • ­Umiejętności analityczne
 • ­Umiejętność argumentowania i negocjacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Rzetelność
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność w mowie i w piśmie
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-11-22

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

  Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

  Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

  Data publikacji: 2020-11-22

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-11-22

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2020-11-03

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy