Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70573

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje, monitoruje oraz zwiększa funkcjonalność systemów przetwarzających informacje przestrzenne w Policji zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostek organizacyjnych
 • Uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z modernizacją i modyfikacją oraz wypracowywaniem założeń funkcjonalnych dla systemów przetwarzających informacje przestrzenne
 • Porównuje wykorzystywane przez inne podmioty współpracujące z Policją, systemy przetwarzające informacje przestrzenne
 • Uczestniczy w opracowywaniu koncepcji rozwoju Uniwersalnego Modułu Mapowego zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie systemów teleinformatycznych Policji
 • Koordynuje finansowanie projektów oraz innych przedsięwzięć z zakresu systemów informacji przestrzennych
 • Zapewnia wsparcie specjalistyczną wiedzą techniczną, policjantów i pracowników biura oraz użytkowników informacji przestrzennych
 • Opracowuje graficzne wizualizacje analiz i statystyk z wykorzystaniem Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz innych narzędzi GIS wykorzystywanych przez jednostki Policji
 • Współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych oraz bierze udział w pracach komisji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego ponad 5 lat pracy w zakresie tworzenia systemów i rozwiązań informatycznych dotyczących map cyfrowych i/lub w utrzymaniu systemów i rozwiązań informatycznych i/lub w zakresie architektury rozległych systemów informatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w tym rozumienie dokumentacji technicznej)
 • Znajomość narzędzi i zagadnień związanych z zarządzaniem mapą cyfrową oraz powiązanymi danymi
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność projektowania
 • Umiejętność opiniowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność zarządzania ryzykiem w projektach
 • Umiejętność zarządzania jakością usług oraz projektowania, eksploatacji i dostarczania usług i zarządzania aplikacjami
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia
 • Szkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi aplikacji GIS
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu administrowania Uniwersalnym Modułem Mapowy
 • Umiejętność obsługi oprogramowania Arc GIS
 • Umiejętność administrowania serwerami z oprogramowaniem GIS
 • Umiejętność posługiwania się SQL i PL/SQL
 • Umiejętność posługiwania się językiem Visual BASIC, PHYTON
 • Umiejętność obsługi mobilnych systemów operacyjnych
 • Umiejętność konfiguracji oprogramowania mobilnych map
 • Umiejętność konfiguracji sprzętowej mobilnych terminali noszonych i przewoźnych
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów informatycznych Policji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (umożliwiający swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi)
 • Umiejętność graficznego modelowania /opisywania systemów i wymagań/
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Obsługa...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-11-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy