Główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70591

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, dotyczących kodeksów sieci w zakresie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, odbioru, systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
 • prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, dotyczących kodeksów sieci w zakresie stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
 • prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, dotyczących wytycznych w zakresie pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wyznaczania operatora ogólnodostępnej sieci ładowania oraz dostawcy usług ładowania
 • przygotowywanie projektów stanowisk Prezesa Urzędu w sprawach odwołań od decyzji wydawanych w toku prowadzonych postepowań administracyjnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kar pieniężnych
 • tworzenie i aktualizacja procedur wewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania
 • uczestniczenie w procesie opiniowania aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze energetycznym lub w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • ­znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej
 • znajomość prawa energetycznego w zakresie zadań organu regulacyjnego
 • znajomość europejskiego prawa w zakresie kodeksów sieciowych, w szczególności kodeksów przyłączeniowych
 • znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­umiejętność interpretowania przepisów prawa
 • ­umiejętność rozwiązywania problemów, umiejetność argumentowania, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole, umiejetność argumentowania
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu elektroenergetyki, w szczególności na temat sieci elektroenergetycznej przesyłowej i dystrybucyjnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2020-10-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy