Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70631

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz; Departament e-Zdrowia mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; pokój mieści się na IV piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Udział w komisjach przetargowych oraz w opracowywaniu dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach z obszaru e-zdrowia realizowanych przez departament;
 • Udział w pracach zespołów projektowych oraz warsztatach analitycznych;
 • Udział w wykonywaniu zadań projektowych, w tym przygotowywanie założeń specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi/prace przewidziane w projektach realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia;
 • Uczestniczenie w planowaniu i wdrażaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu e-zdrowia;
 • Udział w posiedzeniach komitetów sterujących projektów na wezwanie przewodniczącego;
 • Udział w opiniowaniu dokumentacji w zakresie dokumentacji konkursowej przy naborach projektów grantowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w opiniowaniu SIWZ, przygotowywaniu wniosków o udzielenie zamówień publicznych,
 • doświadczenie przy realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o Pzp,
 • znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy europejskich,
 • zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się,
 • umiejętność pracy w zespole.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2020-10-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy