Główny specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70519

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku
w celu realizacji zadań.


1.      praca biurowa,


2.      wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,


3.      praca przy komputerze powyżej 4 godzin,


4.      użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,


5.      oświetlenie naturalne i sztuczne,


6.      pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Opracowywuje pisma procesowe i środki odwoławcze od orzeczeń sądowych, organów administracyjnych i innych organów orzekających;
 • Występuje w charakterze pełnomocnika Zakładu w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed innymi organami orzekającymi w celu ochrony interesu ZER MSWiA w prowadzonej sprawie;
 • Udziela informacji o przepisach prawnych na wniosek pracowników komórek merytorycznych Zakładu;
 • Kompletuje dokumenty oraz akta procesowe w przydzielonych sprawach;
 • Informuuje przełożonych o uchybieniach w stosowaniu i przestrzeganiu prawa ujawnionych w toku załatwiania przydzielonych spraw;
 • Zgłasza uwagi do przedłożonych przez Wydziały projektów umów w celu prawidłowego sporządzania danej umowy;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej
 • Znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów do których odsyłają w/w akty prawne;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe oraz znajomość ustaw pragmatycznych;
 • Zdolność szybkiego uczenia się;
 • Umiejętności redakcyjne;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2020-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy