Główny specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70524

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. praca biurowa,
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. oświetlenie naturalne i sztuczne,
6. pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Zakładzie na dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. sporządza projekty ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Bierze udział w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zakładzie na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, w tym m.in. sporządza projekty ogłoszeń/zapytań ofertowych i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o zamówienia publiczne, w oparciu o obowiązujące w Zakładzie przepisy wewnętrzne;
 • Pełni funkcję przewodniczącego/sekretarza/członka komisji przetargowej lub zespołu zakupowego w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych lub zespołów zakupowych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i w oparciu o obowiązujące w Zakładzie przepisy wewnętrzne. Zapewnia obsługę organizacyjną i dokumentacyjną powołanych komisji przetargowych i zespołów zakupowych;
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych postępowań odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień publicznych, z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania wykonawców;
 • Bierze udział w opracowywaniu i aktualizacji planu zamówień i planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zakładzie, jakie przewiduje się przeprowadzić na dany rok budżetowy;
 • Przygotowuje niezbędne informacje do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz opracowywanie danych związanych ze sprawozdawczością;
 • Bierze udział w rozprawach w Krajowej Izbie Odwoławczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych;
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i o dyscyplinie finansów publicznych, o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu cywilnego;
 • Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zamówień publicznych;
 • Przeszkolenie w zakresie szczegółowej znajomości dotyczącej stosowania aktów prawnych i wykonawczych z zakresu zamówień publicznych;
 • Sumienność;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • Komunikatywność.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi zarówno w zakresie obowiązywania Ustawy PZP jak i zamówień publicznych, dla których ustawa nie ma zastosowania w tym: weryfikacja składanych...

Firma: Instytut Fizyki PAN

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-18

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2020-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy