Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69769

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz;
Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność przez beneficjentów oraz weryfikowanie wniosków o płatność pod względem wymogów formalnych, prawidłowości finansowej oraz kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków;
 • przekazywanie środków płatności i dotacji na rzecz beneficjentów oraz monitorowanie przepływów finansowych w ramach poszczególnych projektów, w tym rozliczanie zaliczek oraz dotacji celowych;
 • identyfikowanie oraz klasyfikowanie nieprawidłowości wykrytych podczas weryfikacji wniosków o płatność oraz realizacji innych zadań;
 • zarządzanie informacją o zwrotach środków dokonywanych przez beneficjentów oraz udział w procesie odzyskiwania środków od beneficjentów;
 • udział w procesie weryfikacji projektów umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz ewaluacji w zakresie finansowym;
 • gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych;
 • prognozowanie nadchodzących płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów;
 • udział w przeprowadzaniu szkoleń dla beneficjentów z finansowych aspektów realizacji projektów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego we wdrażaniu funduszy europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i w piśmie
 • wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość zasad rachunkowości
 • zdolności komunikacyjne
 • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aplikacji SL2014
 • znajomość analizy ryzyka
 • znajomość finansów publicznych
 • znajomość ACCESS
 • zdolność analitycznego myślenia

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2020-10-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy