Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69775

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5689,49 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,8
•dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
•trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych
•pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych i zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia
•elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego
•częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
•praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych) na potrzeby przygotowania koncepcji rozwoju kraju z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych i terytorialnych, w tym: aktualizowanie danych, analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, konsultowanie raportu/ rekomendacji, formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach, formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji
 • przygotowywanie dokumentów strategicznych (koncepcje, strategie, polityki, plany), w tym: aktualizowanie/ formułowanie propozycji zmian w dokumentach strategicznych, weryfikowanie/ analizowanie projektu dokumentu strategicznego, sprawdzanie zgodności dokumentu strategicznego pod kątem obecności wymiaru terytorialnego, opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie wymiaru terytorialnego
 • badanie zgodności strategii i programów, w tym: ocena zgodności dokumentów ze strategią pod kątem wymiaru terytorialnego, weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów, formułowanie propozycji i zaleceń zmian
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w tym: nadzorowanie wykonania umowy, opiniowanie dokumentacji, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzanie rozeznania rynku, przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zakresie analiz dotyczących polityki terytorialnej
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • znajomość systemu zarządzania rozwojem
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • umiejętność posługiwania się danymi, wskaźnikami, umiejętność analizy i wnioskowania
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy