Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69810

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.


 

Zakres zadań

 • Wspiera zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Biura poprzez utrzymywanie kontaktu z Wykonawcą lub kierownikiem projektu;
 • Współpracuje z osobami pełniącymi role nadzoru nad projektem, informuje o statusie wykonywania zadań;
 • Opracowuje materiały o charakterze analitycznym i raportowym, w oparciu o dostępne dane, w zakresie działalności Biura, m.in. dot. wyników oraz efektywności pracy Sekcji terenowych, w zakresie obejmującym mobilną i stacjonarną kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Wspiera zarządzanie w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych Biura w szczególności w zakresie monitorowania realizacji harmonogramu, budżetu oraz bieżącej obsługi problemów zaistniałych w trakcie obsługi systemów;
 • Utrzymuje kontakt z osobami pełniącymi role nadzoru nad projektem, uczestniczy w ocenach końcowych etapu, zakładaniu i utrzymywaniu dokumentacji projektu;
 • Zapewnia, że wszystkie zagadnienia, które pojawiają się w ramach prowadzenia systemów, są właściwie przekazywane osobie prowadzącej rejestr zagadnień oraz dokonuje oceny zagadnień projektowych;
 • Zestawia, kopiuje oraz dystrybuuje wszystkie produkty zarządcze projektu, zbiera aktualne i rzeczywiste dane oraz prognozy, wspiera w administrowaniu posiedzeniami Komitetu sterującego, pomaga w opracowywaniu raportów;
 • Archiwizuje dokumentację wytworzoną;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie wymiany informacji dotyczących działalności Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze analiz;
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym;
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Znajomość zasad zarządzania projektami;
 • Umiejętność sporządzania opracowań analitycznych;
 • Kompetencje: sumienność, samodzielność, kreatywność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, organizacja pracy własnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego (poziom średniozaawansowany – B1);
 • Znajomość notacji (BPMN lub UML);
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość metodyki Agile potwierdzona certyfikatem;
 • Znajomość metodyki PRINCE 2 potwierdzona certyfikatem.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2020-10-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy