Główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69573

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Planowanie procesów badawczych badań dot. użyteczności i aktywności użytkowników bramy do informacji i usług państwa tj. Portal RP, w celu realizacji komponentu badawczego w ramach projektu „Portal RP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
 • Prowadzenie we współpracy z wykonawcami, badań i analiz danych zastanych (desk research) związanych z zachowaniami użytkowników, korzystaniem ze stron internetowych, potrzebami różnych grup interesariuszy, rynkiem ponownego wykorzystywania danych, w celu realizacji zadań projektu „Portal RP” realizowanego w ramach POPC.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej na usługi zewnętrzne wspomagające realizację komponentu badawczego projektu „Portal RP” realizowanego w ramach POPC w celu zapewnienia wykonania zgodnego z dokumentacją projektową.
 • Komunikowanie się i aktywna współpraca z pozostałymi członkami zespołu, instytucjami współpracującymi lub ankietowanymi, w celu planowania i realizacji badań w ramach projektu „Portal RP” realizowanego w ramach POPC.
 • Tworzenie raportów, opinii i przygotowywanie analiz ad-hoc, w celu realizacji komponentu badawczego w ramach projektu „Portal RP” realizowanego w ramach POPC.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji badań z wykorzystaniem metod ilościowych oraz jakościowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość narzędzi do analizy ruchu internetowego
 • Znajomość ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość procedur i funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza nt. metodologii prowadzenia badań społecznych lub ekonomicznych
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu analiz statystycznych, analizy danych oraz ich poprawnej interpretacji
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz projektu Portal RP
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-05

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy