Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69611

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 9 143,82 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 4,5),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- możliwość udziału w szkoleniach,
- możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
- pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
- możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
- pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
- parking dla rowerów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- nietypowe godziny pracy,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- praca w warunkach stresu i pod presją czasu,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na poziomie biznesowym dla projektowanych usług dla systemu teleinformatycznego KRK 2.0, w tym pozyskiwanie tych wymagań, analizowanie i negocjowanie w celu wypracowania wizji procesów biznesowych;
 • Opracowywanie kierunków rozwoju Krajowego Rejestru Karnego w celu usprawnienia działania i zwiększenia efektywności usług publicznych świadczonych przez Biuro oraz dostosowania systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego do zmieniających się przepisów prawa;
 • Sporządzenie specyfikacji wymagań niezbędnych do zaprojektowania i zaimplementowania rozwiązań IT dla systemu teleinformatycznego KRK 2.0;
 • Udział w pracach organów Unii Europejskiej (UE), kontakty robocze z państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi i udział w projektach związanych z międzynarodową wymianą informacji o skazaniach w celu wypracowania wspólnego stanowiska oraz zgłaszanie do Komisji Europejskiej propozycji zmian i usprawnień w działaniu Europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), a także udział w wypracowywaniu wspólnych reguł interpretacyjnych z państwami członkowskimi UE w celu usprawnienia międzynarodowej wymiany informacji o skazaniach;
 • Udział w budowie i wdrażaniu wytwarzanego oprogramowania, wsparcie zespołu budującego rozwiązanie informatyczne oraz weryfikacja jego zgodności z wymaganiami,
 • Realizacja i koordynacja testów systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego w celu zweryfikowania rozwiązań pod względem zgodności z wymaganiami;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz podmiotami zewnętrznymi w celu wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie projektów realizowanych przez Biuro oraz udział w opracowywaniu dokumentacji zarządczej i projektowej w celu realizacji projektów zgodnie z obowiązującymi regulacjami;
 • Udział w przygotowywaniu projektów umów, aneksów do umów, dokumentów dotyczących zamówień publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie projektów realizowanych przez Biuro w celu opisania przedmiotu zamówienia w sposób przejrzysty i jednoznaczny oraz przeprowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze analizy biznesowej systemów teleinformatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie projektów aktów prawnych oraz dokumentacji analitycznej i technicznej,
 • znajomość ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • znajomość zasad wykonywania zapytań złożonych SQL
 • umiejętność modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN,
 • umiejętność tworzenia modeli z wykorzystaniem notacji UML,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji analitycznej,
 • umiejętność pracy w metodyce zwinnej,
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, planowanie i myślenie strategiczne, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu analityki systemowej,
 • przeszkolenie z planowania, wykonywania i nadzorowania testów funkcjonalnych systemów teleinformatycznych,
 • przeszkolenie z zakresu zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania,
 • przeszkolenie z zakresu analizy biznesowej,
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania wymaganiami,
 • Certyfikat Prince 2 Foundation,
 • Certyfikat Babok,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • znajomość systemów kontroli wersji (SVN/GIT),
 • umiejętność posługiwania się narzędziami Jira/Confluence,
 • umiejętność posługiwania się narzędziem Sparx Enterprise Architect.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2020-10-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy