Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69314

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
•Elastyczny czas pracy
•Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
•Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
•Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
•Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
•Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
•Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
•Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
•Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
•Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w I albo II instancji, w tym opracowywanie projektów decyzji I albo II instancji, postanowień, innych pism procesowych.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkich sądów administracyjnych, projektów odpowiedzi na skargi kasacyjne wnoszone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, projektów skarg kasacyjnych i innych pism procesowych w sprawach zmiany albo uchylenia WIS oraz reprezentowanie Szefa KAS na rozprawach w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach zmiany albo uchylenia wydanych WIS.
 • Gromadzenie i analizowanie danych i informacji, w tym statystycznych otrzymywanych od organów podatkowych w zakresie wydawania i stosowania WIS.
 • Sporządzanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, GUS i innymi instytucjami, opinii w zakresie klasyfikowania towarów i usług w związku z nadzorem nad jednolitością i prawidłowością WIS.
 • Monitorowanie i analizowanie wydanych WIS pod kątem jednolitości i prawidłowości oraz przegląd i analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących WIS.
 • Opracowywanie projektów wyjaśnień i wytycznych dla organów podatkowych w zakresie zagadnień dotyczących WIS oraz informacji do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów o celowości wydania interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych w zakresie zagadnień dotyczących WIS albo sygnalizacji właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Finansów potrzeby zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie zagadnień dotyczących WIS.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz zlecanie im badań i analiz
 • Wspomaganie Departamentu Ceł w realizacji zadań wynikających z pełnienia roli właściciela biznesowego systemu informatycznego System Obsługi Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej EBTI-PL, w zakresie modułu Cyfrowa Obsługa wydanych Wiążących Informacji Stawkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub celnego lub prawa Unii Europejskiej lub klasyfikacji statystycznych
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość prawa procesowego
 • Znajomość procedur postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego lub europejskiego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość przepisów o statystyce publicznej oraz zasad klasyfikacji
 • Znajomość Nomenklatury scalonej (CN)
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (np. internetowe bazy danych z WIS, WIT, WIA oraz z orzecznictwem sądowym).

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2020-10-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy