Główny specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69254

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy m.in.:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 283 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,6.
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• „trzynaste” wynagrodzenie
• pakiet szkoleń, możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
• elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy, w tym możliwość ustalenia indywidualnego lub ruchomego czasu pracy
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci,
niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do kart sportowych)
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
• stołówkę w budynku MEN
• parking dla rowerów
• dobrą lokalizację
• miłą atmosferę pracy.

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz o dokonanie zakupu na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi MEN w celu przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/dokonania zakupów oraz wszczęcia otwartego konkursu ofert.
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych/zespołów zakupowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/dokonania zakupu.
 • Bierze udział w procesie koordynowania powierzania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym organizacjom pozarządowym i jednostkom samorządu terytorialnego, polegającym na przygotowaniu regulaminów i zasad konkursów zadań zleconych, bierze udział w posiedzeniach komisji konkursowych, dokonuje oceny formalnej ofert i przedstawia ją do akceptacji Dyrektora.
 • Dokonuje analizy materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wniosek, istotne postanowienia umowy)/dokonania zakupów oraz wszczęcia otwartego konkursu ofert.
 • Przygotowuje dokumentację oraz odpowiedzi na zapytania dla organów kontrolujących postępowania o udzielanie zamówień publicznych/ dokonanie zakupów oraz otwarte konkursy ofert.
 • Współpracuje w opiniowaniu aktów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi oraz dotyczącymi ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z obszaru zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki pracowników służby cywilnej)
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność argumentowania
 • odporność na stres
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach
 • znajomość ustawy o fundacjach

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2020-10-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy