Główny specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68930

Warunki pracy

Warunki pracy:
- praca biurowa w siedzibie urzędu
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)
- wyjazdy służbowe
- wyjścia poza siedzibę urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową
- brak windy
- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku
- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami
- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy
- czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Realizacja działań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu ADE.
 • Realizacja działań w zakresie utrzymania i rozwoju systemu NiKA.
 • Realizacja działań w zakresie utrzymania i rozwoju systemu EZD.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego w obszarze zgodnym z kompetencjami w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu projektami IT, udziale lub nadzorze nad realizacją projektów IT.
 • Znajomość zagadnień z obszaru obiegu i archiwizacji dokumentów elektronicznych oraz systemów klasy EZD.
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania projektami.
 • Znajomość procedur i funkcjonowania administracji publicznej.
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do niej.
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Zorientowanie na osiągnięcie postawionych celów.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Przeszkolenie z zarządzania projektami.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawanowanym (B2).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zagadnień związanych z funkcjonowaniem dokumentu elektronicznego w administracji publicznej.
 • Przeszkolenie z systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Przeszkolenie z dobrych praktyk związanych ze świadczeniem usług IT.
 • Znajomość zagadnień związanych z systemami informatycznymi wykorzystywanymi do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych oraz ich prezentacji w sieci Internet.
 • Znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2020-09-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy