Główny specjalista

Ministerstwo Klimatu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68865

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • uczestniczenie w analizowaniu rozwiązań prawnych oraz przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, w tym przygotowywanie oceny skutków regulacji oraz współuczestniczenie w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacjach społecznych opracowywanych projektów
 • branie udziału w pracach związanych z pomocą publiczną w zakresie mechanizmów wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, w tym w procesie notyfikacji
 • uczestniczenie w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych dotyczących rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, w tym wynikających z programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich oraz ze środków krajowych, w szczególności poprzez sporządzanie analiz, w tym ekonomicznych
 • monitorowanie procesu rozwoju wykorzystania morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie, w tym jej wpływu na gospodarkę
 • opracowywanie baz danych, raportów, prezentacji, analiz, opinii oraz innych materiałów roboczych, w tym na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa Klimatu, dotyczących ekonomicznych aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • uczestniczenie w działaniach w zakresie współpracy międzynarodowej związanej ze wspólnymi projektami inwestycyjnymi oraz wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w ramach struktur unijnych, w tym o charakterze regionalnym, takich jak Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), w tym w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentów w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej
 • wsparcie merytoryczne obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze ekonomii
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (C1)
 • znajomość zagadnień związanych z morską energetyką wiatrową
 • znajomość strategii dotyczących sektora energii, w szczególności w zakresie polityki energetycznej i odnawialnych źródeł energii
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy