Główny specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68817

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Koordynowanie oraz samodzielne wykonywanie zadań dotyczących planowania oraz realizacji działań: 1.1 Wsparcie Zatrudnienia, 1.2 Wsparcie stanowiska pracy oraz 2.1 Wsparcie instytucji POPT w IP
 • Wykonywanie zadań związanych z umowami pomiędzy IZ a IP
 • Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej: wnioskowania, sprawozdawczości oraz płatności przedkładanych przez IP do IZ
 • Branie udziału w przygotowywaniu projektu budżetu Instytucji Kluczowej w obszarze Spółek Skarbu Państwa – beneficjentów środków UE oraz harmonogramu wydatkowania uzyskanych środków
 • Przygotowywanie procedur w zakresie zamówień publicznych oraz koordynowanie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych w ramach działań finansowanych z POPT
 • Opiniowanie dokumentów programowych (w tym dokumenty w języku angielskim), wytycznych i aktów prawnych związanych z problematyką funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach POPT
 • Realizowanie działań własnych Instytucji Kluczowej w obszarze Spółek Skarbu Państwa – beneficjentów środków UE, finansowanych w ramach działań POPT
 • Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i inne elementy
 • Przygotowywanie oraz aktualizowanie upoważnień/pełnomocnictw Dyrektora Departamentu
 • Przygotowywanie i aktualizowanie informacji do umieszczania na portalu internetowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego pracy związanej z realizowaniem projektów finansowanych z funduszy europejskich lub w zakresie rozliczania środków z funduszy europejskich
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość tematyki funduszy strukturalnych, znajomość zasad funkcjonowania UE
 • Znajomość zasad pomocy technicznej w funduszach europejskich
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność organizowania pracy własnej, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Umiejętność obsługi SL2014-PT

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2020-09-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy