Główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68828

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
­zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
­dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
­dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
­możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
­możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
­możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • monitorowanie funkcjonowania hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz przedsiębiorstw energetycznych, a także współdziałanie z właściwymi organami
 • gromadzenie, aktualizowanie i analizowanie danych na potrzeby oceny i monitorowania hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz uczestniczenie w zapewnieniu ich bezpieczeństwa
 • ­uczestniczenie w budowie, rozwoju i aktualizacji modeli i narzędzi analitycznych służących monitorowaniu hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • ­prowadzenie postępowań wyjaśniających i przeprowadzanie kontroli w sprawach manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej
 • ­prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w zakresie właściwości wydziału
 • uczestniczenie w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, polityk, rozwiązań strategicznych w sprawach manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej
 • udział we współpracy międzynarodowej, w tym współpracy regionalnej regulatorów, oraz przygotowywanie i opiniowanie dokumentów powstających w ramach tej współpracy
 • ­tworzenie i aktualizowanie procedur wewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: powyżej 3 lat w obszarze energetycznym lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych lub w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów
 • ­bardzo dobra znajomość prawa energetycznego – krajowego i europejskiego w obszarze hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­dobra znajomość ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • ­bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • ­bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce
 • ­znajomość języka angielskiego ma poziomie B2
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność pracy w zespole
 • ­umiejętność pracy z trudnym klientem
 • ­umiejętność rozwiązywania problemów
 • ­umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe
 • ­wiedza z obszaru funkcjonowania i nadzoru rynku finansowego
 • ­zaawansowana znajomość MS EXCEL
 • ­znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2020-09-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy