Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68602

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • koordynowanie, monitorowanie i realizowanie zamierzeń inwestycyjno – remontowych oraz konserwacyjnych w zakresie utrzymania systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych stosowanych w chronionych obiektach Komendy Głównej Policji,
 • współuczestniczenie w koordynacji projektów realizowanych w ramach zespołu w zakresie systemów energetycznych, zabezpieczeń technicznych, klimatyzacji i wentylacji w obiektach Komendy Głównej Policji,
 • przygotowywanie wstępnych kosztorysów inwestycyjnych dotyczących systemów infrastruktury technicznej oraz przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opisów przedmiotu zamówienia w zakresie realizowanych inwestycji, remontów i modernizacji systemów infrastruktury technicznej,
 • sprawowanie nadzoru ze strony inwestora w zakresie prac związanych z utrzymaniem systemów infrastruktury technicznej,
 • przygotowywanie wstępnych koncepcji, prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem projektów systemów, przeprowadzanie testów wstępnych wybranych do wdrożenia systemów infrastruktury technicznej na potrzeby prowadzonych inwestycji w obiektach Komendy Głównej Policji,
 • udział w odbiorach systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych zastosowanych w obiektach Komendy Głównej Policji oraz prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zawartych w tym zakresie umów,
 • monitorowanie rynku w zakresie systemów infrastruktury technicznej, w tym urządzeń kontroli bezpieczeństwa obiektów,
 • przyjmowanie zgłoszeń usterek, awarii i uszkodzeń, dokonywanie wstępnej oceny problemu, ocenianie stanu technicznego uszkodzonych części i urządzeń, usuwanie drobnych usterek, monitorowanie prac firm zajmujących się obsługą serwisową.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe II stopnia, techniczne o kierunku elektrotechnika lub telekomunikacja,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat doświadczenia w zakresie projektowania, obsługi i wdrożeń systemów infrastruktury technicznej, w tym systemów zabezpieczeń technicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • przeszkolenie z zakresu: kosztorysowania, projektowania instalacji systemów zabezpieczeń technicznych, obsługi systemów zabezpieczeń technicznych,
 • uprawnienia: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, świadectwo kwalifikacyjne SEP D i E, prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość obowiązujących przepisów dla systemów zabezpieczeń technicznych oraz umiejętności ich stosowania,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Office,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analizy i syntezy w celu formułowania wniosków,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy jak również umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność komunikowania się,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu instalacji i obsługi sieciowych systemów monitoringu wizyjnego,
 • przeszkolenie z prawa zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • użytkowa znajomość programu AutoCad oraz programu Norma.
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy