Główny specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68725

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).

Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań z zakresu dostępu do informacji publicznej, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz pism przedprocesowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych.
 • Prowadzenie postępowań z zakresu skarg i wniosków.
 • Opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia posłów, senatorów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących zagadnień z zakresu wykonywania przez Dyrektora Generalnego zadań ustawowych oraz przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych.
 • Współuczestniczenie w procesie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w urzędzie, w obszarze ochrony danych osobowych i tajemnic ustawowo chronionych.
 • Obsługa upoważnień Dyrektora Generalnego oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych i inspekcyjnych, w tym przygotowywanie projektów upoważnień oraz prowadzenie ich ewidencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat na stanowisku związanym z obsługą prawną dostępu do informacji publicznej i obsługą skarg i wniosków w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy - Prawo farmaceutyczne
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • znajomość struktury organizacyjnej i zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz urzędu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentacji i negocjowania
 • ukończona aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy