Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68750

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
− zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
−naturalne i sztuczne oświetlenie,
−wymuszona pozycja ciała,
−praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
−w budynku znajduje się winda, przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • koordynowanie procesu planowania środków finansowych,
 • koordynowanie i monitorowanie właściwego rozliczenia realizowanych oraz zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych w oparciu o funkcjonujące umowy,
 • dokonywanie oceny ekonomicznej prowadzonych w wydziale przedsięwzięć,
 • opracowywanie i sporządzanie opinii dotyczących umarzania wierzytelności, zawarcia ugody, odmowy uznania zgłoszonego roszczenia i przedawnienia roszczeń w zakresie realizowanych inwestycji i remontów,
 • koordynowanie procesu opracowywania sprawozdań z realizacji planu finansowego wydziału z zakresu działalności inwestycyjno-remontowej i wykonania budżetu wydziału,
 • opiniowanie dokumentów finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości prowadzonej w Komendzie Głównej Policji,
 • udzielanie pomocy merytorycznej pracownikom wydziału w zakresie planowania środków finansowych na realizację wybranych przedsięwzięć budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub prawniczym lub administracyjnym,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z rozliczeniami finansowymi,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów prawa z obszaru ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności z zakresu dotyczącego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek budżetowych, wydatków majątkowych, szczegółowego trybu i sposobu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz umiejętność ich interpretowania,
 • umiejętność analitycznego myślenia, prognozowania, działania pod presja czasu, koordynowania pracy w zespole, stosowania prawa w praktyce, samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność, łatwość komunikacji,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa z obszaru ustawy Prawo budowlane.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy