Główny specjalista

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68621

Warunki pracy

- praca w pomieszczeniu biurowym,
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Koordynowanie działania komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji z zakresu realizacji projektów odnoszących się do zwalczania przestępczości zorganizowanej, do wykonania których wykorzystywane są środki Komisji Europejskiej oraz innych podmiotów krajowych i międzynarodowych. Uczestniczenie w przygotowaniu, ocenianiu i realizowaniu takich projektów w celu zapewnienia przepływu informacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w procesie opracowywania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz efektywnego wykorzystania pozyskanych środków finansowych;
 • Samodzielne sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Komisji Europejskiej oraz innych podmiotów krajowych i międzynarodowych w zakresie kompetencji Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • Analizowanie i ocenianie przedsięwzięć z zakresu międzynarodowej współpracy policyjnej przez Centralne Biuro Śledcze Policji w celu udzielenia niezbędnych informacji w tym zakresie komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji i innym upoważnionym podmiotom;
 • Koordynowanie międzynarodowej współpracy operacyjnej i pozaoperacyjnej realizowanej przez poszczególne komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego Policji poprzez udzielanie instruktaży i szkoleń z zakresu organizacji przedsięwzięć międzynarodowych. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji przedsięwzięć międzynarodowych, w których uczestniczą przedstawiciele biura;
 • Koordynowanie i współuczestniczenie w wypełnianiu zobowiązań wynikających z udziału Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • Koordynowanie i współuczestniczenie w realizacji współpracy policjantów i pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji z przedstawicielami Policji innych państw z wykorzystaniem kanałów wymiany informacji za pośrednictwem Oficerów Łącznikowych Policji akredytowanych przy placówkach dyplomatycznych tych państw w Polsce;
 • Współuczestniczenie w przygotowywaniu propozycji rozwiązań z zakresu międzynarodowej współpracy policyjnej Centralnego Biura Śledczego Policji oraz w opiniowaniu zgłaszanych projektów kierunków współpracy międzynarodowej CBŚP;
 • Współuczestniczenie w opiniowaniu aktów prawnych zgodnie z właściwością rzeczową;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 5 lat pracy w obszarze wnioskowania o środki i obsługi projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 5 lat pracy w administracji publicznej
 • Znajomość protokołu dyplomatycznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Certyfikat PRINCE2 lub równoważny
 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej oraz innych podmiotów krajowych i międzynarodowych
 • Współpraca z instytuacjami UE
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur policyjnych
 • Wiedza z zakresu zasad wydatkowania środków publicznych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy