Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68174

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Projektowanie oraz nadzór, we współpracy z Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) i innymi komórkami organizacyjnymi KPRM, nad wdrożeniem i utrzymaniem rozwiązań IT usprawniających pracę.
 • Nadzór, we współpracy z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, nad zapewnieniem właściwej jakości usług oraz realizacji zadań świadczonych przez COAR w obszarze IT.
 • Samodzielne przygotowywanie specyfikacji wymagań oraz innych dokumentów związanych z zamawianiem rozwiązań IT, udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją zawartych umów.
 • Opracowywanie propozycji wykorzystania odpowiednich rozwiązań informatycznych, rozwiązywanie problemów i wspieranie pracowników Kancelarii wiedzą techniczną.
 • Samodzielne nadzorowanie realizacji projektów teleinformatycznych, w tym monitorowanie postępów prac w projektach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze IT związanego z wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza w zakresie współczesnych technologii i rozwiązań teleinformatycznych (Microsoft, VMware, RedHat)
 • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemów IT w organizacji
 • kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, radzenie sobie w sytuacja kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub na kierunku elektronika
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego związanego ze współpracą z użytkownikiem zewnętrznym i wykonawcą systemu lub doświadczenia zawodowego związanego z przygotowywaniem wymagań dla rozwiązań teleinformatycznych
 • ukończone szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia projektów (np. PRINCE2)
 • ukończone szkolenie z biblioteki ITIL
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zagadnień związanych z: projektowaniem (rozwojem) systemów IT w organizacji, analizą biznesową
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach publicznych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy