Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68130

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Wyjazdy służbowe, stały kontakt z interesantami, reprezentacja urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
niszczarka dokumentów;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windy;
- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z
uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.

Pracownikom oferujemy:
stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań

 • Wspieranie merytorycznie innych komórek organizacyjnych Centrali GDDKiA i oddziałów GDDKiA w przedmiocie praw do nieruchomości przejmowanych w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg krajowych, koordynowanie przygotowywanych przez oddziały lub samodzielne przygotowywanie opinii, analiz i wyjaśnień w zakresie praw do nieruchomości, odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli, interpelacje, zapytania i wystąpienia parlamentarzystów, wystąpienia innych urzędów i instytucji w ww. zakresie,
 • Monitorowanie działań oddziałów GDDKiA w zakresie gospodarowania nieruchomościami przejmowanymi na cele realizacji inwestycji drogowych, w tym w szczególności w zakresie procedury regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz ewidencji nieruchomości znajdujących się we władaniu GDDKiA, z wyłączeniem nieruchomości oddanych na cele statutowe GDDKiA,
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, wytycznych i dokumentów wzorcowych w przedmiocie praw do nieruchomości przejmowanych w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg krajowych,
 • Udział w sporządzaniu analiz, sprawozdań i informacji dotyczących przebiegu procesów nabywania gruntów na terenie całego kraju dla potrzeb Kierownictwa i komórek organizacyjnych GDDKiA, w tym prowadzenie monitoringu postępowań administracyjnych w przedmiocie rozpatrzenia odwołań od decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz odwołań od decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
 • Podejmowanie działań w zakresie wycen nieruchomości przejmowanych na cele realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz wycen szkód powstałych w związku z ograniczeniem sposobu w korzystaniu z nieruchomości, w tym sporządzanie i zlecanie analiz i opinii w tym zakresie, a w szczególności opiniowanie programów inwestycyjnych w zakresie kosztów nabywania nieruchomości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami lub geodezji i kartografii
 • Znajomość przepisów prawa związanych z procesem przygotowania inwestycji w zakresie dróg, w szczególności: ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z aktami wykonawczymi,
 • Znajomość procedur postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w zakresie ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe
 • Znajomość prawa cywilnego: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, orientacja na osiąganie celów, współpraca i skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (rzeczoznawcy majątkowego),
 • Uprawnienia radcy prawnego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość zasad wyceny nieruchomości,

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-09-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy