Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68023

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- praca w terenie,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
niszczarka dokumentów;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windy;
- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z
uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.

Zakres zadań

 • Sporządzanie rocznych harmonogramów przeprowadzania ocen i audytów BRD i ich kwartalnych aktualizacji oraz monitoring przeprowadzanych ocen BRD i audytów BRD w Oddziałach GDDKiA. Gromadzenie wyników ocen BRD i audytów BRD,
 • Udział w kształtowaniu polityki dotyczącej kadry audytorów BRD w strukturach GDDKiA; Monitoring stanu kadry audytorów (gromadzi certyfikaty audytorów BRD). Opiniowanie wniosków o skierowanie na szkolenia wstępne i okresowe. Organizowanie szkoleń dla audytorów BRD,
 • Przeprowadzanie ocen BRD i audytów BRD w Oddziałach GDDKiA,
 • Opracowywanie wytycznych i zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących procesu przeprowadzania ocen i audytów BRD,
 • Udział w radach projektów, radach technicznych, w posiedzeniach Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
 • Współpraca z audytorami bezpieczeństwa ruchu drogowego pracującymi w strukturach GDDKiA w sprawach związanych z procesem przeprowadzenia ocen i audytów BRD. Prowadzenie korespondencji w sprawach ocen BRD, audytów BRD oraz problemów BRD,
 • Współpraca z Departamentami Centrali i Oddziałami GDDKiA w sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, takich jak opiniowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, opiniowanie pism dotyczących zagadnień BRD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa drogowego lub inżynierii ruchu drogowego lub transportu,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania Audytów BRD,
 • Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych
 • znajomość ustawy o drogach publicznych i rozporządzeń wykonawczych dotyczących audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metod i środków poprawy BRD stosowanych w Polsce i w innych krajach,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Uprawnienia drogowe projektowe i/lub wykonawcze
 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania Ocen BRD

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-09-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy