Główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68042

Warunki pracy

Elastyczny czas pracy;
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
Zagrożenie korupcją;
Praca pod presją czasu;

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną, systemem oceny zgodności, harmonizacją techniczną, normalizacją, gospodarką częstotliwościami, infrastrukturą telekomunikacyjną i techniczną, bezpieczeństwem i integralnością sieci, w tym w szczególności zmian wynikających z konieczności dostosowania krajowych aktów prawnych do obowiązującego prawodawstwa UE w tym zakresie.
 • Koordynowanie i prowadzenie procedur autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność – zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do systemu oceny zgodności i nadzoru rynku w celu zapewnienia realizacji ustawowych zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 • Udział w zespołach, komitetach i komisjach krajowych i międzynarodowych związanych z działalnością Ministerstwa, w zakresie właściwości stanowiska.
 • Sporządzanie stanowisk, ekspertyz i analiz z zakresu techniki radiokomunikacyjnej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru związanego z właściwością stanowiska.
 • Opiniowanie merytorycznych projektów aktów prawnych przekazywanych Departamentowi do uzgodnienia, w zakresie właściwości stanowiska.
 • Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Instytutem Łączności w celu zapewnienia realizacji ustawowych zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia i interwencje posłów i senatorów oraz wystąpienia organów ochrony praw i wolności obywateli, dotyczących nowych technologii, w celu wyjaśnienia zgłaszanych kwestii i realizacji polityki telekomunikacyjnej państwa. Samodzielne przygotowywanie opinii prawnych i analiz w zakresie właściwości stanowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w telekomunikacji lub radiokomunikacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość aspektów technicznych i ram regulacyjnych w obszarze telekomunikacji, w tym w szczególności w zakresie gospodarki częstotliwościami i prowadzenia działalności telekomunikacyjnej;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość innego języka obcego (europejskiego) na poziomie B1;
 • znajomość regulacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU, w tym Regulaminu Radiokomunikacyjnego jak również Raportów i Zaleceń ITU-R;
 • znajomość aktów prawa Wspólnotowego regulujących gospodarkę częstotliwościami na poziomie UE (dyrektywy, decyzje, zalecenia);
 • znajomość decyzji, zaleceń i raportów wydawanych przez CEPT i ECC.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy