Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67775

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z rozwojem i administrowaniem Ogólnokrajowym Cyfrowym Systemem Łączności Radiowej Policji (OCSR-P) w tym prowadzenie planowanych zmian w konfiguracji systemu,
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych służb korzystających z OCSŁR-P oraz prowadzenie analiz i przygotowywanie procedur w zakresie administrowania infrastrukturą,
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach wdrożeniowych i modernizacyjnych systemów radiokomunikacyjnych eksploatowanych w Policji,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi BŁiI KGP i WŁiI/WTI KWP/KSP oraz podmiotami zewnętrznymi w celu wykrywania, analizowania i usuwania awarii oraz modyfikacji realizowanych usług,
 • wspieranie służb technicznych podmiotów korzystających z Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji (OCSR-P) w zakresie monitorowania i zarządzania użytkownikami oraz doraźne pełnienie roli dyżurnego Wydziału,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne,
 • udział w sporządzaniu procedur, standardów i rozwiązań organizacyjnych,
 • udział w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, pracach komisji przetargowych oraz w pracach zespołów powołanych do odbiorów przedmiotu zamówienia w zakresie właściwości merytorycznych wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub/i telekomunikacyjne lub/i radiokomunikacyjne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z wyżej wymienionych kierunków,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat doświadczenia w zakresie wdrażania lub eksploatacji systemów i rozwiązań teleinformatycznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w tym rozumienie dokumentacji technicznej),
 • znajomość problematyki związanej z radiokomunikacją lub telekomunikacją,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • samodzielność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu cyfrowych systemów łączności radiowej,
 • szkolenia z zakresu systemów operacyjnych stosowanych w rozwiązaniach serwerowych,
 • szkolenia z zakresu administrowania rozległymi sieciami i systemami telekomunikacyjnymi,
 • znajomość problematyki związanej z realizacją projektów IT,
 • podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy