Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67941

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - praca na wysokości powyżej 3 m,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • dokonywanie rozpoznania, ocenianie planowanych zadań inwestycyjno-remontowych (między innymi pod względem lokalizacji, uzbrojenia terenu, możliwości realizacji, uwarunkowań techniczno-budowlanych, ekonomicznych, środowiskowych i innych), szacowanie kosztów zadania i opracowywanie programu inwestycji,
 • ustalanie zakresu dokumentacji projektowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z przepisów prawa budowlanego lub wewnętrznych przepisów Komendy Głównej Policji,
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,
 • angażowanie i koordynowanie pracą specjalistów z branży budowlanej i elektrycznej w celu zebrania wszystkich niezbędnych informacji na etapie przygotowania zadania oraz uczestniczy w trakcie realizacji zadania – podczas prac projektowych i wykonywania robót budowlanych,
 • współuczestniczenie w zarządzaniu obiektami budowlanymi poprzez przedstawienie rozwiązań innowacyjnych służących poprawie warunków eksploatacyjnych, szacowania wartości robót budowlanych, podejmowania działań w przypadku wystąpienia awarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności budowlanej,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat doświadczenia w obszarze prowadzenia zadań inwestycyjno-remontowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów prawa z obszaru finansów publicznych w szczególności z zakresu dotyczącego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek budżetowych, wydatków majątkowych, szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office) oraz kosztorysowania w budownictwie,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność i operatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność przewidywania,
 • szybkość działania,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.
 • umiejętność obsługi programu komputerowego AutoCAD,

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy