Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67997

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • samodzielne nadzorowanie procesów utrzymaniowych systemów bezpieczeństwa sieciowego w Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) Centralnego Punktu Styku Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CP SPR) i sieci MAN oraz samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów natury systemowej i sieciowej,
 • wykonywanie raportowania i dokumentowanie pracy sieci TCP/IP i systemów pod kątem bezpieczeństwa sieciowego, przedstawianie do akceptacji przedsięwzięcia oraz zakresu stosowanych środków ochrony w ramach optymalizacji procesów związanych z zapewnieniem maksymalnej dostępności zasobów sieciowych,
 • wykonywanie samodzielnie rekonfiguracji systemów dla zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia infrastruktury sprzętowej i systemowej na potrzeby realizacji bezpiecznego dostępu do usług sieciowych CP SPR z sieci OST112 i z sieci Internet,
 • projektowanie i rozwijanie infrastruktury sieciowej i serwerowej w oparciu o protokoły TCP/IP oraz odpowiadanie za aspekty rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wdrażanie rozwiązań,
 • uczestniczenie w opracowywaniu koncepcji przeciwdziałania zagrożeniom teleinformatycznym w ramach rozwoju funkcjonujących kryptograficznych metod ochrony informacji w sieciach teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi i standardami w zakresie architektury gwarantującej niezawodność i dostępność usług dla krytycznych systemów informatycznych,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych,
 • opracowywanie koncepcji technicznych i wykonywanie analiz przestrzegania wytycznych i standardów w zakresie architektury bezpieczeństwa teleinformatycznego i jakości systemów TI dla krytycznych systemów teleinformatycznych,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny TI – inżynierami administracji państwowej, inżynierami służb, pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego ponad 5 lat doświadczenia w biegłym, samodzielnym administrowaniu produkcyjnymi sieciami TCP/IP,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej systemów bezpieczeństwa teleinformatycznych,
 • znajomość rozwiązań oraz technologii w obszarze środowisk serwerowych i PKI,
 • doświadczenie w samodzielnym administrowaniu systemami TI,
 • kreatywność,
 • zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
 • samodzielność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność logicznego argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ścieżce CCNP Security (Cisco Certified Network Professional Security).

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy