Główny specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67952

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw oraz przygotowywanie projektów dokumentów w zakresie stosowania dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz na częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu suszy,
 • przygotowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem wsparcia na narzędzia zarządzania ryzkiem w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027, przygotowywanie projektów aktów prawnych, procedur wdrażania i realizacji interwencji w ramach zarządzania ryzkiem,
 • sprawdzanie, ocenianie oraz analizowanie przedkładanych ofert przez zakłady ubezpieczeń zainteresowanych zawarciem umów w sprawie dopłat do składek ubezpieczenia z warunkami ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 • informowanie zainteresowanych rolników, ich organizacji, zakładów ubezpieczeń oraz innych zainteresowanych w sprawach dotyczących ubezpieczeń w rolnictwie,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowywaniem i rozliczaniem umów dotacji celowej dla Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w ramach zadań związanych z systemem ubezpieczeń w rolnictwie realizowanych w zakresie pracy Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w branży ubezpieczeniowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów o ubezpieczeniach,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów o sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość przepisów o rachunkowości,
 • znajomość rynku ubezpieczeniowego w Polsce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie z stresem i presją czasu,
 • umiejętność organizacji pracy i zarządzania własnym czasem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia lub finanse lub bankowość lub ubezpieczenia,
 • roczne doświadczenie związane z branżą rolną,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • umiejętność analizowania produktów ubezpieczeniowych stosowanych na świecie,
 • umiejętność sporządzania zestawień w arkuszu kalkulacyjnym,
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość zagadnień związanych z pomocą techniczną w ramach programów finansowanych ze środków EFRROW.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2020-08-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy