Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67919

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Administruje systemami teleinformatycznymi wspierającymi zadania Głównego Inspektoratu oraz infrastrukturą teleinformatyczną Głównego Inspektoratu, administrowanych przez Biuro;
 • Monitoruje poprawność działania infrastruktury serwerowej, systemów administrowanych przez Biuro wraz z eliminacją wykrytych problemów;
 • Wdraża i przekazuje systemy oraz nowe technologie do eksploatacji w Głównym Inspektoracie. Reaguje na incydenty oraz rozwiązuje problemy techniczne w zakresie systemów IT administrowanych przez Biuro;
 • Określa bieżące i przewidywane zapotrzebowanie na zakupy sprzętu serwerowego i oprogramowania teleinformatycznego dla Głównego Inspektoratu;
 • Tworzy, aktualizuje procedury i dokumentację teleinformatyczną w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w zakresie właściwości Sekcji;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura i komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji oraz naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Współpracuje w zakresie usług teleinformatycznych wspierających zadania statutowe Głównego Inspektoratu ze służbami informatycznymi organów Inspekcji oraz podmiotów zewnętrznych;
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura, w tym wsparcie innych komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o zamówienie publiczne, których elementem przedmiotu zamówienia są usługi informatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: informatyczne, techniczne lub wyższe;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego wyższe profilowane: powyżej 2,5 roku, wyższe – powyżej 5 lat pracy na stanowisku informatycznym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień technicznych dotycząca różnego rodzaju rozwiązań serwerowych;
 • Zawansowana umiejętność konfiguracji usług oferowanych przez platformy serwerowe oparte systemach Microsoft Windows Server;
 • Wiedza zakresu administracji systemami wspomagającymi drukowanie;
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania witalizacyjnego Vmware;
 • Dobra znajomość systemów pocztowych IBM Notes, Exchange;
 • Bardzo dobra znajomość usługi katalogowej Active Directory;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Kompetencje: komunikatywność, kreatywność, samodzielność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, myślenie analityczne, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty, rozwiązywanie problemów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2);
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Znajomość systemów kopii zapasowych VEEAM;
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych;
 • Dobra znajomość konfiguracji środowisk Linux.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2020-08-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy