Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67930

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Gromadzi i weryfikuje dane w zakresie naruszeń ze stanu technicznego pojazdów otrzymane od państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • Prowadzi analizy statystyczne oraz sporządza zestawienia raportowe w zakresie danych dotyczących stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach w Polsce na potrzeby prowadzonego punktu kontaktowego w GITD zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE;
 • Prowadzi czynności związane ze zbieraniem od wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego oraz innych krajowych służb kontrolnych danych dotyczących stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach w Polsce;
 • Uczestniczy w pracach zmierzających do modyfikacji systemów informatycznych Inspekcji;
 • We współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora współuczestniczy w działaniach organizacyjnych w celu zapewnienia uczestnictwa Inspekcji w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi państw członkowskich Unii Europejskiej kontrolach drogowych pojazdów objętych zakresem stosowania dyrektywy 2014/47/UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów z zakresu transportu drogowego;
 • Prawo jazdy kat. B (minimum 2 lata);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (umożliwiająca porozumienie się z zagranicznymi punktami kontaktowymi);
 • Znajomość prawa krajowego i prawa wspólnotowego, z zakresu problematyki transportu drogowego, w tym określające uprawnienia kontrolne inspekcji transportu drogowego;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej;
 • Kompetencje: myślenie analityczne, sumienność, organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs specjalistyczny I lub II stopnia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego zakończony złożonym egzaminem z wynikiem pozytywnym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2020-08-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy