Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67957

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 689,49 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,8
•dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
•trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych
•pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia, możliwość wykupienia ubezpieczenia medycznego
•elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
•częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
•praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • Prowadzenie analiz m.in. finansowo-ekonomicznych i zarządczo-organizacyjnych na potrzeby nadzoru nad kontrolowanymi podmiotami
 • Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk)
 • Przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) sektora energetycznego w Polsce
 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji prowadzonych przez spółki Skarbu Państwa, w tym inwestycji dofinansowywanych z POIŚ 2014-2020. Identyfikowanie problemów i zagrożeń w procesie realizacji przez spółki poszczególnych projektów w ramach programu POIŚ oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych
 • Realizowanie uprawnień akcjonariusza/ udziałowca w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstwach państwowych w zakresie inwestycyjno – technicznym, w tym: ; rozpatrywanie i opiniowanie pod kątem inwestycyjno – technicznym wniosków na walne zgromadzenia oraz przygotowywanie projektów stanowisk dla Ministra dotyczących sposobu głosowania uchwał, monitorowanie działalności podmiotów, opracowywanie zbiorczych informacji dotyczących działalności podmiotów, przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć dotyczących poprawy funkcjonowania podmiotów, opiniowanie dokumentów (m. in. sprawozdania, plany inwestycyjne).
 • Współpraca z ekspertami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie strategii energetycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych lub w obszarze nauk ścisłych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie badań i rozwoju, nadzorowania inwestycji lub w obszarze przygotowywania dokumentów o charakterze strategicznym, analiz, opracowań
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zasad funkcjonowania polskiego i europejskiego sektora energetycznego
 • wiedza w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami Skarbu Państwa
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, umiejętność wystąpień publicznych
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2020-08-30

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy