Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67677

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
•Elastyczny czas pracy
•Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe
•Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
•Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
•Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
•Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
•Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
•Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
•Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•Praca administracyjno-biurowa
•Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
•Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
•Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Określanie struktury grupy jednostek wchodzących w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tym w szczególności zakresu zadań jednostki konsolidującej) z uwzględnieniem etapowego podejścia do konsolidacji, metod konsolidacji w celu opracowania struktury skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zakresu danych objętych konsolidacją.
 • Opracowywanie projektów przepisów prawnych na poziomie ustawowym i aktów wykonawczych dotyczących organizacji procesu konsolidacji sprawozdań finansowych w sektorze publicznym, uwzględniających rozwiązania systemowe zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego oraz najlepsze praktyki międzynarodowe w tym zakresie.
 • Sporządzanie wytycznych i instrukcji dotyczących stosowania procedur konsolidacyjnych oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie niezbędnym do efektywnego zaznajomienia ich z wymogami nowego systemu konsolidacyjnego
 • Analizowanie dokumentów koncepcyjnych przygotowanych przez Eurostat związanych z opracowaniem i wdrożeniem standardów EPSAS oraz opiniowanie dokumentów publikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych przedstawianych w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych.
 • Interpretowanie przepisów regulujących zasady rachunkowości budżetowej, szczególnie zasady rachunkowości organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów oraz udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień jednostkom sektora finansów publicznych, w tym państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym oraz samorządowym zakładom budżetowym i organom podatkowym.
 • Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub rewizji finansowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość przepisów o rachunkowości, w tym zasad konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, systemu podatkowego
 • Wiedza z zakresu organizacji administracji skarbowej
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku finanse publiczne
 • Uprawnienia biegłego rewidenta
 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego
 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2020-09-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy