Główny specjalista

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 75795

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "główny specjalista" będzie pracować w siedzibie Inspektoratu w Nowym Sączu. Stanowisko pracy ma charakter administracyjno-biurowy, w tym obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy mieści się na I piętrze budynku, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji dotyczących samowoli budowlanej
 • opracowuje projekty postępowań o wstrzymaniu prowadzonych robót budowlanych w przypadkach popełnianej samowoli budowlanej lub też w innych przypadkach dotyczących robót budowlanych
 • opracowuje projekty decyzji nakładających obowiązek wykonywania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami
 • przygotowuje projekty decyzji o nakazie zaniechania dalszych robót budowlanych bądż rozbiórki obiektuy lub jego części albo wydaje nakaz doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem
 • przygotowuje projekty decyzji o nakazie usunięcia nieprawidłowości w użytkowanym obiekcie budowlanym
 • przygotowuje projekty decyzji o nakazie rozbiórki nieużtkowanego, zniszczonego lub niewykończonego obiektu budowlanego nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia oraz uporządkowania terenu
 • udziela pomocy prawnej w zakresie wykładni i stosowania obowiązującego prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe na stanowisku prawniczym w obszarze prawa budowlanego
 • Znajomość ustawy prawo budowlane, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu cywilnego oraz przepisów wykonawczych
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza

  Data dodania: 2021-03-16

  Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy