Główny specjalista

Urząd Statystyczny w Krakowie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 73546

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz formułowania wniosków w celu poprawy warunków pracy
 • Przeprowadzanie instruktaży ogólnych dla nowo przyjmowanych pracowników w celu zapoznania ich z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ogólnym i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
 • Dokonywanie identyfikacji zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy w celu umożliwienia pracodawcy podjęcia skutecznych środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
 • Współdziałanie z lekarzem medycyny pracy w celu zapewnienia właściwej profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i przeprowadzanie kontroli ich realizacji w celu zapewnienia optymalnej ochrony życia i zdrowia pracowników.
 • Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu dostarczenia pracodawcy informacji o stanie bhp w urzędzie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Znajomość aktów prawnych regulujących działalność urzędu.
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Orientacja na klienta/interesanta.
 • Myślenie analityczne.
 • Negocjowanie.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C”...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-10

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy budynek administracyjno-biurowy z cegły, klimatyzowany, dwukondygnacyjny, wyposażony w windy Zakres zadań posiada znajomość specyfiki i zagrożeń występujących podczas pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie kontroli...

Firma: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-03

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca samodzielna administracyjno - biurowa, · praca w siedzibie urzędu i poza nim - krajowe delegacje służbowe, · prowadzenie i...

Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-01

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie

Data dodania: 2021-02-11

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy