Główny specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 77076

Warunki pracy

1. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych.


2. Zagrożenie korupcją.


3. Praca przy komputerze.


4. Bariery architektoniczne - brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Prowadzi zagadnienia związane z inwestycjami budowlanymi, w tym sporządza dokumentację projektowo-kosztorysową, koncepcje programowo-przestrzenne oraz programy funkcjonalno-użytkowe wraz z wieloletnimi harmonogramami rzeczowymi realizacji projektu dla planowanych inwestycji w celu właściwego oszacowania kosztów realizacji robót budowlanych i właściwego przeprowadzenia procesu inwestycji
 • Prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzonych prac budowlanych realizowanych na podstawie podpisanych umów oraz zleceń, uczestniczy w odbiorach robót budowlanych w celu zapewnienia właściwej jakości wykonywanych robót
 • Prowadzi zagadnienia związane z remontami budynków Izby, w tym sporządza analizy stanu technicznego budynków w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych Izby

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze realizacji robót budowlanych
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Wiedza w zakresie zagadnień technicznych budowlanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
 • Komunikatywność
 • Inicjatywa
 • Kreatywność
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacji stresowej

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Data dodania: 2021-04-19

Miejsce pracy: lubuskie / Zielona Góra

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy