Główny specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 75654

Warunki pracy

1.    Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,


2.    Zagrożenie korupcją,


3.    Praca przy komputerze,


4.    Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Dostarczaniem, z wykorzystaniem prowadzonych baz danych, informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz i planowania w zakresie zasobów ludzkich (analiza obciążenia pracą, analiza efektywności pracy, analiza struktury zatrudnienia, etatyzacja) oraz pomiaru efektywności procesów ZZL.
 • Pomiarem procesów ZZL z wykorzystaniem systemów informatycznych dla zapewnienia organizacji produktywnych zasobów ludzkich w perspektywie długoterminowej.
 • Analizą dotyczące funkcjonowania jednostki w kontekście realizacji celów strategicznych Wydziału Personalnego.
 • Zabezpieczeniem w ramach posiadanych kompetencji informatyczno – technicznych pełnego wdrożenia programu SyKaP w Wydziale Personalnym z wykorzystaniem wszystkich możliwych funkcji usprawniających procesy ZZL.
 • Koordynowaniem pod kątem organizacyjno – technicznym procesów badania satysfakcji pracowników i funkcjonariuszy za pomocą dedykowanych ankiet wysyłanych z udziałem systemów informatycznych.
 • Operacyjnym nadzorowaniem procesów ZZL z wykorzystaniem systemów informatycznych i podejmowaniem działań zmierzających do dotrzymania wyznaczonych terminów przez osoby upoważnione.
 • Wsparciem w zakresie informatyczno – technicznym wszystkich pracowników pionu personalnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatyczno - technicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie pracy na stanowisku informatyczno – technicznym
 • Znajomość programu Excel w stopniu zaawansowanym
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o Służbie Cywilnej oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Data dodania: 2021-03-10

  Miejsce pracy: lubuskie / Zielona Góra

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy