Główny specjalista

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 86607

Warunki pracy

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: 


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. 


K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • prowadzi całokształt spraw finansowych związanych z realizacją zapisów orzeczeń sądowych wraz ze szczegółową ewidencją tych spraw
 • opracowuje projekt budżetu Wojewody, plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym w ramach przypisanych działów klasyfikacji budżetowej
 • przygotowuje wnioski do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz wnioski dotyczące przeniesień między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi
 • prowadzi ewidencje decyzji finansowych Ministra Finansów
 • prowadzi ewidencje zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego w przypisanych działach klasyfikacji budżetowej
 • zawiadamia kierowników jednostek budżetowych, wydziałów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego o decyzjach Ministra Finansów
 • sprawdza sprawozdania w zakresie planów dochodów i wydatków dla potrzeb sprawozdawczości w celu wykluczenia błędów w planie, oraz wnioski i decyzje wewnętrzne kierowników jednostek budżetowych dotyczące zmiany planów finansowych w przypisanych działach
 • prowadzi całokształt spraw związanych z obsługą Funduszy w przypisanym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Efektywna komunikacja, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

  Data dodania: 2021-10-27

  Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy