Główny specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 98718

Warunki pracy


 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego,

 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • prowadzi we współpracy z głównym księgowym rachunkowość urzędu z zakresu budżetu jednostki oraz gospodarki pozabudżetowej,
 • sporządza projekty sprawozdań budżetowych, finansowych i innych sprawozdań z zakresu działalności jednostki,
 • przeprowadza wstępną analizę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • uczestniczy w opracowywaniu planów: rzeczowo-finansowych dochodów i wydatków oraz realizowanych projektów w ramach realizacji budżetu tradycyjnego i budżetu zadaniowego,
 • weryfikuje dokumentację dotyczącą projektów finansowanych ze środków unijnych w zakresie: wniosków o płatność, wniosków o uruchomienie rezerwy celowej, wniosków o zapewnienie finansowania, wniosków o wypłatę i rozliczenie zaliczki oraz przygotowywanie danych do analiz finansowych związanych z realizacją projektów w jednostce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe i podyplomowe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzeń w sprawie klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej),
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych,
 • Praktyczna znajomość: zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa) oraz obsługi systemów: „NBP”, „TREZOR”, „Płatnik”, PFRON, „BGK”,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. administracyjnych

  Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

  Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

  Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

  wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

  wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Data dodania: 2022-05-13

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław