Główny specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69345

Warunki pracy

•praca administracyjno – biurowa
•praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•praca w terenie
•krajowe wyjazdy służbowe, w tym kierowanie samochodem służbowym
•częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na parterze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • Pełnienie funkcji Planisty opracowującego plan ochrony obszaru Natura 2000 w projekcie „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku” nr POIS.02.04.00-00-0194/17 (dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II), w tym w szczególności:
 • uczestniczenie w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych mających wyłonić ekspertów realizujących projekt oraz nadzorowanie realizacji wykonywanych przez nich zadań;
 • przygotowywanie dokumentacji planu ochrony obszarów Natura 2000;
 • weryfikacja zgodności wydatkowania środków finansowych w ramach realizowanego projektu;
 • przygotowywanie i uczestniczenie w konsultacjach i uzgodnieniach z udziałem społeczeństwa w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy w zakresie realizowanego projektu;
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanego projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska, biologii lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie: ochrony środowiska, biologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody
 • znajomość przepisów: ustawy o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość procedur i dyrektyw unijnych związanych z Europejską Siecią Natura 2000,
 • znajomość terenu województwa dolnośląskiego w zakresie występujących form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących systemów informacji geograficznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność argumentowania,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

  Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-09

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań -praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy -budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

  Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-09-04

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Data dodania: 2020-10-13

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy