Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. merytorycznych


Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:


Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. merytorycznych

Dział Badań nad Historią Warszawy i Zbiorami


Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: GSM_3BZ/2021

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie organizacyjno-merytoryczne do otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, przyszłego oddziału Muzeum Warszawy;
  • nadzór nad całokształtem spraw związanych z realizacją programu badawczego, edukacyjnego i wystawienniczego związanego z losami mieszkańców Warszawy w czasie powstania warszawskiego, a także dziejami upamiętnienie ofiar powstania poprzez m.in.:
  • kształtowanie programu działalności Izby Pamięci;
  • wyznaczanie kierunków rozwoju;
  • nadzór nad badaniami naukowymi oraz ich prowadzenie;
  • inicjowanie i opracowywanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych;
  • nadzór nad realizacją zadań edukacyjnych w Izbie Pamięci;
  • udzielanie konsultacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
  • opiekę merytoryczną nad wystawą stałą oraz inicjowanie i udział w realizacji programów jej towarzyszących;
  • gromadzenie relacji świadków historii;
  • współpracę ze środowiskami lokalnymi i podmiotami realizującymi zadania o charakterze tematycznie podobnym do zadań Izby Pamięci;
  • propagowanie wiedzy o oddziale i jego programie
 • monitorowanie stanu technicznego obiektu i współpraca z obszarem administracyjno–technicznym w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem technicznym oraz bezpieczeństwem.
Nasze wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe humanistyczne;
 • min. 3 lata stażu pracy;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Mile widziane:
 • znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • planowanie i organizacja pracy, zarządzanie zespołem, umiejętności negocjacyjne, umiejętność rozwiązywania problemów;
 • sumienność, odpowiedzialność, decyzyjność, umiejętność pracy w zespole.
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
 • przyjazne środowisko;
 • niezbędne narzędzia do pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Podobne oferty pracy

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-21

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: MUZEUM WARSZAWY

Data dodania: 2022-01-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa