Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania siecią w Wydziale Zarządzania Siecią Miejskiego Centrum Sieci i Danych

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania siecią w Wydziale Zarządzania Siecią Miejskiego Centrum Sieci i Danych

Termin składania dokumentów: 21 stycznia 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • planowanie, budowa, rozwój i utrzymanie infrastruktury ICT oraz bezpieczeństwa usług,
 • udostępnianie i zabezpieczanie dostępu do usług biznesowych jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym m.st. Warszawy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi świadczenia lub zapewnienia wykonania usług na rzecz mieszkańców i innych podmiotów,
 • kontrola i monitorowanie dostępności usług krytycznych oraz bezpieczeństwa wraz z obsługą incydentów.

Charakterystyka pracy:

 • udostępnianie i zabezpieczanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w szczególności sieci: wewnętrznej LAN i Data Center,
 • administrowanie systemami serwerowymi fizycznymi i wirtualnymi dedykowanymi dla obsługi infrastruktury sieciowej Data Center,
 • zapewnienie aktualności dokumentacji infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa w zakresie LAN i Data Center,
 • integracja i ujednolicanie sieci teleinformatycznych Urzędu z sieciami teleinformatycznymi Dzielnic i innych jednostek organizacyjnych,
 • udział w postępowaniach o zamówienia publiczne z zakresu działania Wydziału,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, windy oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe do pomieszczenia uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie, ręcznym przenoszeniem ciężarów. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 5-letni staż pracy,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i wdrażania usług sieciowych oraz bezpieczeństwa, administrowania usługami oraz infrastrukturą sieciową oraz bezpieczeństwa,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • posiadanie certyfikacji na poziomie profesjonalnym z zakresu technologii sieciowych i/lub bezpieczeństwa np. CISSP, CISSO, CEH, CCNP, HCNP, NSE7, PCNSE lub podobne,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, samodzielność, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego lub wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia w zakresie informatyki, systemów i sieci teleinformatycznych, telekomunikacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Podobne oferty pracy

Podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania siecią w Wydziale Zarządzania Siecią Miejskiego Centrum Sieci i Danych

Termin składania dokumentów: 21 stycznia 2021 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: planowanie, budowa, rozwój i utrzymanie infrastruktury ICT oraz bezpieczeństwa usług, udostępnianie i zabezpieczanie dostępu do usług...

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-14

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Data dodania: 2021-01-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy