Główny specjalista do spraw legislacji

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84909

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca pod presją czasu,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Analizuje istniejące rozwiązania prawne oraz opinie i uwagi zgłaszane w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w zakresie aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej;
 • Uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych i Komisji Prawniczej, na których projekty aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej są rozpatrywane,
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, komisji i podkomisji sejmowych i senackich oraz innych organów;
 • Przygotowuje projekty opinii prawnych z zakresu funkcjonowania Służby Więziennej,
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie dotyczącym Służby Więziennej,
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym Służby Więziennej,
 • Prowadzi postępowania z zakresu spraw dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy legislacyjnej
 • ukończona aplikacja legislacyjna,
 • znajomość procesu legislacyjnego,
 • znajomość konstytucyjnego systemu źródeł prawa i źródeł prawa administracyjnego,
 • znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania organów administracji centralnej, w szczególności Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, umiejętność negocjowania, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Data dodania: 2021-09-24

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy