Główny Specjalista Archiwum

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - firma z 90 letnią tradycją! Naszą misją jest zapewnienie niezawodnego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie m.st Warszawy. Jesteśmy firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy! Dbamy o środowisko naturalne, potrzeby klientów i rozwój pracowników.

Ogłasza rekrutację na stanowisko:

Główny Specjalista Archiwum

Miejsce pracy: Centrala Spółki ul. Obozowa 43

 

Podstawowy zakres obowiązków:
 • Prowadzenie archiwum zakładowego Spółki.
 • Przyjmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie dokumentacji zgromadzonej w archiwum oraz prowadzenie jej ewidencji.
 • Brakowanie akt kat. „B" po terminach ich obowiązkowego przechowywania w archiwum
  zakładowym.
 • Nadzór nad prawidłowością przechowywania i przekazywania do Archiwum Państwowego akt kat. „A”.
 • Sporządzanie rocznych planów, dotyczących przejmowania akt z komórek
  organizacyjnych do Archiwum Zakładowego.
 • Sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności Archiwum Zakładowego.
 • Współpraca z Archiwum Państwowym w przedmiocie dotyczącym prawidłowego funkcjonowania archiwum i przekazywania materiałów.
 • Prowadzenie szkoleń, konsultacji, instruktaży, udział w naradach z komórkami organizacyjnymi w zakresie właściwej archiwizacji dokumentów.
Wymagania na stanowisku:
 • Minimum 5 lat pracy w archiwum, w tym doświadczenie w jego samodzielnym prowadzeniu.
 • Doświadczenie w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją.
 • Wykształcenie min. średnie oraz kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia.
 • Znajomość przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Mile widziane:
 • Doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej.
 • Wykształcenie wyższe ze specjalizacją archiwalną.
Oferujemy:
 • Pracę w stabilnej firmie – ponad 90 lat na stołecznym rynku,
 • Umowę o pracę,
 • Dodatkową opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Miejsce parkingowe,
 • Dofinansowanie do wypoczynku (wczasy pod gruszą),
 • Paczki choinkowe dla dzieci,
 • Szkolenia zawodowe.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa.
 • Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@mpo.com.pl
 • Odbiorcami danych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające Nas w realizacji poniższych celów. Są to podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne, operatorzy pocztowi, a także, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być także klient lub dostawca MPO, z którymi możesz mieć kontakt w ramach wykonywania swoich zadań.
 • Masz prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych;
  - sprostowania danych osobowych;
  - usunięcia danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - przeniesienia danych osobowych.
 • Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • MPO przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami:

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,a RODO dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od momentu zaaplikowania lub do momentu odwołania zgody. W zakresie w jakim dobrowolnie podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczają poza zakres przepisów prawa to będą one przetwarzane na podstawie zgody jakiej udzieliłeś przez swoje wyraźne działanie – udostępniając nam swoje dane w zakresie szerszym aniżeli było to konieczne.

Jeżeli przy pierwszej rekrutacji wyrazisz zgodę na to, abyśmy Twoje dokumenty aplikacyjne brali pod uwagę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych to działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO okres przetwarzania Twoich danych będzie wynosi 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody lub do momentu odwołania zgody.

W celu ochrony i zabezpieczenia się przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, MPO przechowuje wszelki informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec MPO lub wobec pracownika przez okres przedawnienia się tych roszczeń.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.

Data dodania: 2022-10-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Obozowa 43

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy